Strefa wykluczenia jest strefą zamkniętą i wstęp na jej terytorium uzależniony jest od posiadania odpowiednich zezwoleń. Niezbędne formalności związane z uzyskaniem dokumentów załatwimy oczywiście za Ciebie.

Turysta zobowiązany jest pozostawić swoje dane paszportowe organizatorowi wycieczki. Dane są niezbędne do otrzymania przepustki do strefy. Jakakolwiek pomyłka w danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wjazdu podczas kontroli przepustek. Dane w paszporcie muszą być zgodne z danymi podanymi we wniosku o uzyskanie przepustki.

Spóźnienie się na miejsce zbiórki nie upoważnia turystę do złożenia reklamacji.

Nie ma specjalnych wymagań co do zdrowia turystów, muszą mieć oni jednak ukończone 18 lat. Dawka promieniowania na jaką narażona jest osoba zwiedzająca strefę nie jest większa od tej jaką otrzymujemy w czasie godzinnego lotu samolotem. Za dodatkową opłatą można wypożyczyć dozymetr pozwalających na mierzenie chwilowego promieniowania oraz całej przyjętej podczas wycieczki dawki. Przy ziemi oraz wodzie promieniowanie jest zazwyczaj wyższe. Przewodnicy, z którymi współpracujemy doskonale znają trasy, którymi należy się poruszać. Wiedzą, gdzie można pozwolić sobie na dłuższy postój, a gdzie nie jest to wskazane.

Przez ponad 30 lat od awarii poziom promieniowania obniżył się w ogromnym stopniu i mnóstwo niebezpiecznych nuklidów uległo rozpadowi. Na terenie strefy nie ma obszarów, na których można zarejestrować promieniowanie, które doprowadziłoby do choroby popromiennej. Nie oznacza to oczywiście, że nie należy przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa, które obowiązują w strefie.

Aby ograniczyć ryzyko do minimum, turyści zobowiązani są do stosowania się do specjalnych wytycznych, których kategorycznie nie wolno naruszać. Turyści nie mogą przede wszystkim wynosić ze strefy żadnych znalezionych przedmiotów. Według ukraińskiego prawa jest to przenoszenie odpadów radioaktywnych i stanowi poważne przestępstwo. Turyści powinni być ponadto ubrani w długie spodnie oraz bluzę z długim rękawem. Powinni posiadać także parę zapasowych skarpetek. Nie wolno palić papierosów poza specjalnie wyznaczonymi miejscami, siadać lub kłaść się na ziemię, jeść znalezione grzyby i jagody a także pić wodę z kałuż. Turyści muszą również bezwzględnie stosować się do poleceń przewodnika. Dodatkowo należy zwrócić bezwzględną uwagę na stan domów lub budynków do których wchodzicie podczas zwiedzania opuszczonych wsi. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie. Należy patrzeć pod nogi gdyż podłogi niektórych domów posiadają dziury i można bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę. W głównej mierze jest to wina szabrowników poszukujących kosztowności i innych cennych rzeczy pozostawionych przez właścicieli domów, zmuszonych do ich opuszczenia. Drewniane chałupy są pognite, dachy wielu z nich zapadły się. Do wielu z nich lepiej nie zaglądać.

W wielu miejscach można napotkać stare, pordzewiałe pojazdy mechaniczne, do których nie wolno wsiadać. Powodem jest wysoki poziom zanieczyszczenia promieniowaniem.

Nie ma oficjalnego zakazu fotografowania lub filmowania obowiązującego na terenie strefy wykluczenia. Wyjątkiem są np. punkty kontrolne.

Wycieczka rozpoczyna się dopiero po sprawdzeniu zgodności danych paszportowych z danymi zawartymi w przepustce. Po drodze, uczestniczący w wycieczce informowani są przez odpowiedzialnego za grupę opiekuna o obowiązujących w strefie przepisach bezpieczeństwa. Policjanci pracujący na punkcie kontrolnym w Dytiatkach posiadają spis paszportów wszystkich osób, które otrzymały pozwolenie na wjazd do strefy. Kontrola odbywa się zarówno w autobusie jak i na zewnątrz. Brak paszportu będzie jednoznaczny z zakazem wjazdu do strefy. Po przekroczeniu granicy trzydziestokilometrowej strefy wykluczenia, każdy z uczestników wycieczki otrzymuje na podstawie przepustki indywidualny miernik radiacji, który należy oddać przy wyjeździe ze strefy. Należy również obowiązkowo nosić go przy sobie.

Turyści uczestniczący w oficjalnych wycieczkach mają możliwość zjeść obiad w stołówce, na terenie której spożywali obiady pracownicy elektrowni bezpośrednio po awarii, likwidatorzy oraz pracownicy uczestniczący w pracach budowlanych nad Nową Bezpieczną Powłoką. Aby dostać się na teren stołówki należy przejść kolejną, niezbędną kontrolę dozymetryczną.

Obywatele polscy mogą wjeżdżać na teren Ukrainy wyłącznie na podstawie ważnego paszportu. Nie ma konieczności posiadania wizy wjazdowej. Obywatele polscy mogą przebywac na terenie Ukrainy w ciągu 6 miesięcy, 90 dni. Polskich obywateli również dotyczy wymóg posiadania środków finansowych, które pozwolą na pokrycie kosztów pobytu. 

Przed wyjazdem należy bezwględnie zaznajomić się z obowiązującymi przepisami celnymi.