Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kultura i Turystyka, z siedzibą w Krakowie, ul. Myczkowskiego 19/32. Kultura i Turystyka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. Zbieranie danych może odbywać się osobiście, bezpośrednio – np. telefonicznie, pośrednio – np. internet, e-mail, faks.

Podstawy przetwarzania danych

Kultura i Turystyka przetwarza Państwa dane osobowe jeżeli:

  • podają Państwo swoje dane i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie;
  • jest to konieczne dla realizacji umów, gdy osoba której dane dotyczą jest ich stroną;
  • zezwalają na to przepisy prawa, w tym także bez zgody osoby, której dane są przetwarzane.

Cel przetwarzania danych

Kultura i Turystyka przetwarza Państwa dane osobowe w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji usług świadczących przez Kultura i Turystyka. Dane przetwarzane są przed zawarciem umowy, w momencie zawierania umów z Państwem lub na rzecz Państwa (w tym umów zawieranych na odległość, również drogą elektroniczną), a także w innych celach dopuszczonych przepisami prawa. Dodatkowo Kultura i Turystyka przetwarza Państwa dane osobowe w celu nawiązania kontaktu z Państwem, w celach marketingowych (jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę).

Zakres przetwarzania danych

Kultura i Turystyka przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię nazwisko, adres, nr telefonu, adres email, data urodzenia, płeć. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia konieczne jest przetwarzanie innych Państwa danych osobowych Kultura i Turystyka może je przetwarzać w niezbędnym zakresie. Po zakończeniu korzystania z usługi Kultura i Turystyka przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

Udostępnianie danych

Kultura i Turystyka nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Kultura i Turystyka, a osobą której dane dotyczą lub jest gdy jest niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Kultura i Turystyka, a innym podmiotem a także gdy zezwalają na to przepisy prawa.
Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem. 

Zabezpieczenie danych

Państwa dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Świadczenia usługi drogą elektroniczną

Kultura i Turystyka świadcząc usługi drogą elektroniczną przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie i celach dopuszczonych prawem.

Osoby trzecie i niepełnoletnie

W przypadku, gdy dokonujecie Państwo czynności na rzecz osób trzecich musicie Państwo posiadać ich zgodę na podanie Kultura i Turystyka ich danych osobowych koniecznych dla dokonania tych czynności. 

 

Polityka plików cookies

Cookies, popularnie zwane ciasteczkami to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi internetowemu, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, ankiet, stron wymagających logowania, reklam i statystyki wykorzystania strony www. Pliki cookies używamy są w celu zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności strony www, dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, możliwości zalogowania się a także tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin czy wyświetleń reklam. Dla realizacji powyższych celów możemy również zezwolić podmiotowi zewnętrznemu np. Google na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Informacje te nie określają osoby która przegląda strony a jedynie komputer w kótrym zamiszczono cookie. Zezwalamy podmiotom zewnętrznym na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej witryny.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych stron serwisu, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych, brak mozliwości zalogowania się itp. 

Poniżej znajdują się linki do stron z informacją jak zmienić ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:

Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome
Safari